RATEJNA.INFOTyto stránky byly rozcestníkem pro pořadatele historických, sportovních a kulturních akcí.

Sloužily primárně neziskovému sektoru a nebyly nikdy zdrojem kapitálního ani materiálního zisku fyzických ani právnických osob na něm uvedených. Kontakty zde uvedené, byly z části získané z veřejně dostupných zdrojů, zčásti od zainteresovaných kolegů.

V adresáři kontaktů a seznamu akcí byly uvedeny kontakty nezávisle na právní formě poskytovatelů služeb a provozovatel portálu se distancuje od právní a daňové odpovědnosti samostatně podnikajících subjektů zde uvedených.Na likvidaci portálu se s poděkováním podíleli:
blízká příbuzná jednoho architekta, která pracuje v kanceláři primátora jednoho statutárního města a jejíž manžel pracuje jako úředník Krajského živnostenského úřadu …DĚKUJEME KRÁLOVÉHRADECKÉ RADNICI ZA PODPORU !!!